Servicevilkår

Slut-brugeraftale (”aftale”)

1. september, 2018

Venligst læs denne slut-brugeraftale (”Aftale”) nøje før du tager JustSwap i brug (”Ansøgning”)

Ved at downloade eller bruge ansøgningen, indvilger du i at blive bundet til vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

Hvis du ikke indvilger i vilkår og betingelser i denne aftale, så download eller brug ikke Applikationen.

Licens

JustSwap giver dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at downloade, installere og bruge Applikationen udelukkende til dine personlige, ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Aftale.

JustSwap er en tjeneste af ”Foreningen Pitch” (i den følgene henvist til ”os” eller ”vi”). JustSwap er en avanceret platform for swapping med forskellige varer og gods mellem mennesker. JustSwap er baseret på konceptet GENANVENDELSE, og er til tilgængelig for brugere på web og mobile apps (Android og IOS). (sammen kaldt ”Tjenesterne”) underlagt in overholdelse med alle vilkår, betingelser og meddelelser indeholdt eller refereret heri (”Aftalen”). Desuden, når du bruger særlige tjenester eller materialer på denne Tjeneste, skal brugere være underlagt eventuelle offentliggjorte retningslinjer eller regler brugbar til sådanne vilkår og betingelser, som måske indeholder vilkår og betingelser udover dem i disse Servicevilkår.

Alle sådanne retningslinjer eller regler indarbejdes hermed som reference i disse Servicevilkår.

 

VED AT DOWNLOADE DENNE ANSØGNING OG/ELLER AT BRUGE ANSØGNINGEN, ELLER GØRE ANDVENDELSE ELLER TJENSTER, INDVILGER DU TIL AT BLIVE BUNDET TIL VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE ”AFTALE”. HVIS DU IKKE ØSNKER AT BLIVE BUNDET TIL DISSE VILKÅR, VENLIGST AFBRYD ALT BRUG NU. DIT MIDDEL FOR UNDERSØGELSE MED INDHOLDET, ELLER ANDET INFORMATION TILGÆNGELIG PÅ ELLER GENNEM DENNE TJENESTE, ER TIL AT STOPPE BRUGET AF DISSE TJENESTER. DIN AFTALE MED OS OM OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅR, GÆLDER EFFEKTIVT UMIDDELBART EFTER PÅBEGYNDELSE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE.

Vi forbeholder os ret til at ændre på disse vilkår fra tid til anden uden det påvirker dig. Du anerkender og accepterer at det her er dit ansvar, at gennemgå denne ”Aftale” med jævne mellemrum, og være opmærksom på eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af denne Tjeneste efter sådanne modifikationer, vil udgøre din anerkendelse af de modificeret Servicevilkår, og aftalen om at overholde og være bundet af de ændrede servicevilkår. Som brugt i disse Servicevilkår, henviser til vores ”Partnere” inklusiv vores ejere, sekundære partnere, koncernselskab, officerer, instruktører, leverandører, partnere, sponsorer og annoncører og inklusiv (uden begrænsning) alle involverede parter i at skabe, producere og/eller levere denne Tjeneste og/eller dets indhold. Modtagelse af denne enighed er en bindingskontrakt.

I det omfang at brugere må downloade en JustSwap app, oprette et brugernavn eller en anden adgang til JustSwap platformen, brugeren går med til og forstår, at en sådan brug skal indfange unikke identifikationer via deres understøttede enheder. I det omfang tilbydes brugeren en mulighed under downloading, registrering eller en anden adgang til denne platform, at angive deres accept. (”Ved at bruge denne app, accepterer du denne ”Aftale””).

SEKSUEL EXPLICHT MATERIALER I ALLE FORMER ER FORBUDT PÅ JUSTSWAP WEB OG MOBILE APPS OG VIL RESULTERE I ØJEBLIKKELIG SUSPENTION AF BRUGERENS KONTO OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB.

Moderation

Brugere indvilliger og forstår at JustSwap Platformen skal bruges til formålet moderation og tilrådighedsstillelse af platformen på en måde, der fremmer fællesskabsnormer og politik for acceptabel brug. Moderation bruges muligvis ti at fjerne Brugere fra Platformen eller suspendere deres evne til, at få adgang til platformen, hvis en overtrædelse af denne Aftale eller Acceptabel Brugerpolitik er sket eller vil sandsynligvis forekomme; sådanne handlinger træffes efter JustSwaps eget skøn med henblik på at give bedre brugeroplevelse (UX).

Indhold & Swap

Brugere skal forblive ejere af det indhold de laver, deler eller udfører. Funktionerne og funktionaliteterne af Platformen skal forblive den intellektuelle ejendomsret af JustSwap, inklusiv uden begrænsning, navnebeskytte tekst, kopier, multimedia, grafik, software, data, eller information som angivet på platformen og som ellers tilvejebragt af JustSwap.

Brugere skal forblive eneansvarlige for alle swaps de udfører på denne platform, inklusiv men ikke begrænset til, levering af swapped produkter og gods, eller levering af giv-væk produkter og gods. JustSwap tager ikke ansvar ad sådanne handlinger og vil ikke yde nogen bistand i dette henseende.

 

Licensbevilling

Brugere skal give JustSwap en eksklusiv, ubegrænset verdensomspændende licens til brug, overføring og udføring af indholdet, hvilket de opretter eller overfører via Platformen med henblik levering af Tjenesterne, som omfatter JustSwap Platformen. En sådan anvendelse kan omfatte brugen af visse indhold, inklusiv men ikke men ikke begrænset til, billeder, tekst, chat eller Bruger Profiler i marketing og reklamematerialer, i det omfang sådan brig er tilladt og godkendt.

DU ER ENIG SOM BRUGER, AT HVIS DU ER BLEVET MARKERET ELLER REPORTERET FOR MISBRUG AF ANDRE BRUGERE, SKAL JUSTSWAP TAGE INDRE FORANSTALTNINGER INDENFOR 24 TIMER, FOR AT UNDERSØGE DIN PROFIL OG TAGE DEN PASSENDE HANDLING HVIS NØDVENDIGT. SÅDAN EN HANDLING KAN MULIGVIS RESULTERE I EN ADVARSEL ELLER SUSPENTION AF DIN KONTO OG OPHÆVELSE AF DIT MEDLEMDSKAB.

Acceptabelt brug

Din brug af denne Tjeneste er underlagt alle gældende love og bestemmelser, inklusiv Netikette and du er eneansvarlig for indholdet af dine kommunikationer gennem denne Tjeneste. Ved at bidrage med information i eller på anden måde bruge enhver kommunikationstjeneste, eller andre interaktiv tjeneste som muligvis er tilgængelig til dig på eller gennem denne Tjeneste, accepterer du ikke vil uploade, dele, offentliggøre eller på anden vis distribuere eller muliggøre distribution af indhold - inklusiv tekst, kommunikation, software, billeder, data eller anden information - som:

· Er ulovlig, truende, misbrug, chikane, ærekrænkende, injurierende, bedragerisk, falsk, invasion af andres privatliv, skadegørende, indeholder beskrivelse af nøgenhed eller stimulere seksuelle handlinger, eller på anden vis overtræder vores regler og politik.

· Forfølgelse, chikane, nedværdige, eller afskrækker et individ eller gruppe af individer baseret på religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap;

Vi påtager os heller ikke noget ansvar for indholdet af indholdet af tredjeparts brugere af Tjenesten. Vi kan ikke bestræbe os på at pre-screen, eller redigere i indholdet delt af brugere af vores tjenester.

Du accepterer, at vi til enhver tid og efter vores eget skøn kan opsige dit medlemskab, uden forudgående varsel til dig for at overtræde nogen af ovenstående bestemmelser. Derudover anerkender du, at vi vil samarbejde fuldt ud med undersøgelser af overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder eller tjenester, inklusivt samarbejde med retshåndhævende myndigheder ved at undersøge mistænkte forbrydelser.

 

Intellektuel ejendomsinformation

Formålet med disse vilkår, "indhold" er defineret som enhver information, kommunikation, software, billeder, video, grafik, musik, lyde, og andet materiale og services som kan blive set af brugere på vores Tjeneste. Dette inkluderer, men er på ingen måde begrænset til, billeder, tekst, chat, og andet originalt indhold.

Ved at acceptere vilkårene for denne ”aftale”, anerkender du og accepterer, at alt indhold, der præsenteres for dig på denne Tjeneste, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love, og er den eneste ejendom, der tilhører JustSwap og / eller dets Partnere

Alt brugerdefineret grafik, ikoner, logoer, og service navne er registreret som varemærker eller servicemærker af JustSwap eller dets partnere. Alle andre varemærker eller servicemærker er ejendele for deres respektive ejere. Intet i disse vilkår af Serviceydelserne giver dig ret til at bruge et varemærke, service mærke, logo, og/eller navnet af JustSwap eller dets Partnere.

 

Brugers indhold

Underlagt vores privatpolitik, enhver kommunikation eller materiale du deler til denne Tjeneste eller til os, uanset om det er elektronisk e-mail eller andre midler, for enhver årsag vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietær. Mens du beholder alle rettigheder i sådan kommunikation eller materiale, giver du os og vores udpegede licens ikke eksklusiv, uendelig, og verdensomspændende ret til at kopiere, fordele, fremvise, udføre, publicere, oversætte, tilpasse, modificere, og ellers bruge sådant materiale til ethvert formål uanset form eller medium (kendt nu eller ikke kendt i øjeblikket) hvori det anvendes.

Du anerkender og accepterer, at vi ved modtagelse af en meddelelse om krav om krænkelse af ophavsretten, straks kan fjerne de identificerede materialer fra vores Tjeneste uden ansvar for dig eller nogen anden part.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

ALLE MATERIALER OG TJENESTER PÅ DENNE TJENESTE ER PÅ BETINGELSE AF ”SOM DET ER” OG ”SOM TILGÆNGELIG” BASIS UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, HVERKEN EKSPRESS ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIEN FOR IKKE-OVERTRÆDELSE. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE, LAVER VI IKKE GARANTI AT: (A) TJENESTERNE OG MATERIALERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) TJENESTERNE OG MATERIALERNE VIL VÆRE UFORSTYRRET, TIL TIDEN, SIKKER, ELLER FEJLFRI, (C) DE RESULTATER, DER SKAL OPFYLDES AF ANVENDELSEN AF TJENESTER ELLER MATERIALER VIL VÆRE EFFEKTIV, AKURAT ELLER PÅLIDELIG, ELLER (D) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, ELLER INFORMATION KØBT ELLER OPNÅET AF DIG FRA DENNE TJENESTE FRA OS ELLER VORES PARTNERE VIL OPNÅ DINE FORVENTNINGER ELLER VÆRE FRI FOR FEJL ELLER DEFEKTER.

DENNE TJENESTE KUNNE INKLUDERE TEKNISKE ELLER ANDRE FEJL, URIGTIGHED ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. VI MÅ GØRE ÆNDRINGER TIL MATERIALERNE OG TJENESTEYDELSER I DENNE TJENESTE PÅ HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN NOTIS. MATERIALERNE PÅ DENNE TJENESTE MATERIALE PÅ DENNE SERVICE KAN VÆRE UDE AF DATO, OG VI LAVER INGEN BINDING TIL AT OPDATERE SÅDANNE MATERIALER ELLER TJENESTER.

BRUGEN AF DENNE TJENESTE ELLER DOWLOADING ELER ANDRE TILEGNELSER AF ETHVERT MATERIALE ER GÆLDET I DEN EGEN BESKRIVELSE, AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR HVILKEN SOM HELST SKADE PÅ DIN COMPUTER SYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER ER RESULTERET AF SÅDANNE AKTIVITETER.

Ansvarsbegrænsning

Dit eksklusive middel og hele vores ansvar, hvis nogen, for eventuelle krav som følge af disse Servicevilkår og din brug af denne Tjeneste skal være begrænset til det beløb du har betalt os for tjenesterne på denne Tjeneste i løbet af en 2 måneders periode før den handling, der giver anledning til forpligtelse.

I INGEN BEGIVENHED SKAL VI ELLER VORES PARTNERE VÆRE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR SÆRLIGE, STRAFFENDE, TILFÆLDIG, INDIREKTE ELLER NOGEN FØLGESKADER AF NOGEN SLAGS, ELLER NOGEN SKADER OVERHOVEDET, INKLUSIV, UDEN BEGRÆNSNING, DER RESULTERER FRA ANVENDT TAB, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANN SKADER, OG OM ANSVARSTEORI, SOM OPFØRES UDEN ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE TJENESTE ELLER AF ET WEB-STED, SOM ER REFERERET ELLER LINKET TIL, FRA DENNE TJENESTE.

 

Skadeserstatning

Efter anmodning fra os, accepterer du at forsvare, yde erstatning og holde os og vores partnere ude af alle forpligtelser, krav og udgifter, herunder advokat gebyr, der stammer fra din brug eller misbrug af denne Tjeneste. Vi forbeholder os retten til, på vores egen bekostning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet henseende og samarbejde, hvori du kræver erstatning.

International brug

Ved at downloade eller bruge softwaren, repræsenterer du og garanterer, at du ikke befinder dig i en jurisdiktion, hvor brug af disse tjenester er forbudt ved lov, regulering eller eksportkontrol. Selvom denne Service måske kan være tilgængelig verden over, repræsenterer vi ikke, at materialer på denne Tjeneste er passende eller tilgængelige til brug i jurisdiktion, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, eller forbudt. De, der vælger at få adgang til denne Tjeneste fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love. Ethvert tilbud for enhver service og / eller information i forbindelse med denne Tjeneste er ugyldig, hvor det er forbudt.

Ændringer af denne Aftale

JustSwap reserverer retten, efter eget skøn, at ændre eller erstatte denne Aftale til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, giver vi mindst 14 dages varsel inden eventuelle nye vilkår, der træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

 

 

Tilbage til toppen